Inauguracja

W piątek 13 marca odbyła się uroczysta inauguracja działalności Koła Naukowego SANA.
Spotkanie rozpoczął prezes Aleksander Promiński przywitaniem licznie przybyłych gości: grona dziekańskiego, pracowników naukowych i studentów.  Po krótkim wstępie goście wygłosili krótkie przemówienia.robert_czochara

Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Paweł Kulesza zaaprobował inicjatywę powstania Koła, życząc dalszych sukcesów.  Dyrektor CNBCh prof. dr hab. Ewa Bulska podkreśliła natomiast symbolikę miejsca inauguracji ze względu na interdyscyplinarność przedmiotu zainteresowań Koła i zaprosiła do dalszej współpracy. Następnie opiekun naukowy dr Michał Wójcik przedstawił wizję pracy SANA. Będzie się ona opierać na samodzielnej aktywności studentów, udziale w międzynarodowych projektach badawczych oraz konferencjach i sympozjach.

Pierwszym prelegentem wieczoru był wiceprezes Michał Sawczyk, który opowiedział o nowatorskich magnetycznych nanosystemach katalitycznych opartych na oddziaływaniach niekowalencyjnych.

Część oficjalną zwieńczył wykład prof. dr hab. Agnieszki Szumnej, w którym przedstawiła tematykę swoich badań nad samoorganizującymi się chiralnymi nanokapsułami molekularnymi. Po dyskusji goście zostali zaproszeni na bankiet.

innagracja

ing4

Podczas dyskusji prelegenci chętnie opowiadali o swoich badaniach.
ing2smaal

Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie i zapraszamy do współpracy!

Leave a Reply