SANA na zjeździe SSPTChem – Dobieszków

W dniach 22-26 kwietnia 2015 wzięliśmy czynny udział w XXXII Zjeździe Wiosennym Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Dobieszkowie.

a group photo
W takim składzie reprezentowaliśmy SANA

W trakcie Konferencji członkowie naszego Koła zaprezentowali 15 komunikatów, w których przedstawili wyniki swojej pracy naukowej.

Tematy naszych wystąpień:

 • Aneta Andruszkiewicz “Tańczące nanocząstki-  reorganizacja uporządkowanych struktur z ciekłokrystalicznych nanocząstek srebra”
 • Łukasz Bąk „Ciekłokrystaliczność tlenku grafenu”
 • Dorota Grzelak „Kropki kwantowe – w poszukiwaniu sposobu reorganizacji struktury nanokryształów”
 • Katarzyna Grześkiewicz „Jak przestrzenie układać i samoorganizować duże nanoczastki?”
 • Zuzanna Jańczuk „Wpływ wielkości nanocząstek i struktury surfaktantu na zdolność do samoorganizacji hybrydowych układów nanocząstek tlenku żelaza i ligandów mezogenicznych”
 • Bartosz Matysiak „Kontrola właściwości plazmonowych zorganizowanych przestrzennie nanoprętów złota”
 • Paulina Mews „Synteza ciekłokrystalicznych nanocząstek – na drodze do „peleryny niewidki”
 • Marlene Catherine Paczóska „Innowacyjne zwalczanie nowotworów za pomocą nanoprętów złota”
 • Aleksander Promiński „Dynamiczna kontrola właściwości plazmonowych w ciekłokrystalicznych materiałach nanostrukturalnych”
 • Katarzyna Sobczak „Reakcje organiczne na powierzchni hydrofilowych nanocząstek złota”
 • Anna Szmurło „Topienie nanoczastek- nowa droga do samoorganizacji nanoczastek srebra”
 • Piotr Szustakiewicz „Chemicznie zmodyfikowany tlenek grafenu”
 • Sylwia Wojtczuk „Bakteriobójcze właściwości nanocząstek srebra”
 • Maciej Aleksander Żuk „Małe jest piękne – poszukiwanie prostych dróg do świata nanomateriałów, czyli jak znaleźć właściwy ligand dla nanocząstek srebra”
 • Sylwia Polakiewicz „Synteza układów hybrydowych nanocząstek złota pokrytych organicznymi ligandami ciekłokrystalicznymi” (poster)

 

Podczas Zjazdu mieliśmy okazję wziąć udział w warsztatach organizowanych między innymi przez Grupę Ciech S.A oraz CORNING, a także ogromną przyjemność wysłuchania interesujących wykładów zaproszonych gości: Prof. dr hab. Janusz Grębowicz (Uniwersytet Houston – Downtown, Texas, USA), Prof. dr hab. Izabela Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Dr inż. Aleksandra Grudniewska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Ważnym punktem tegorocznego Zjazdu były wybory Przewodniczacej/-ego Sekcji Studenckiej PTChem na kadencję 2015-2018. Przewodniczącą SSPTChem wybrano Hannę Makowską z Politechniki Łódzkiej, ubiegłą Wiceprzewodniczącą SSPTChem. W trakcie Zjazdu do Zarządu Sekcji dołączył student naszego Wydziału Aleksander Promiński. Mamy nadzieję, że z połączonej dzięki temu współpracy SSPTChem z naszym Wydziałem oraz Kołem wyniknie masa pozytywnych doświadczeń.

Zjazd PTChem pozwolił nam na poszerzenie naszych chemicznych horyzontów. Mieliśmy okazję poznać członków PTChem spoza naszego Wydziału oraz wymienić się z nimi informacjami dotyczącymi pracy naukowej i nie tylko. Była to świetna okazja do zaprezentowania wyników swojej pracy, jak również zapoznania się z działalnością naukową innych. Ponadto zjazd ten pozwolił lepiej nam się poznać i zintegrować jako zespół. Zachęcamy do udziału w Zjazdach Studenckich PTChem zwłaszcza młodych studentów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z nauką. Ale przedtem zapraszamy oczywiście na spotkania naszego Koła!

 

Leave a Reply