Członkowie Koła

Opiekun naukowy:
dr Michał Wójcik

Zarząd:
Aleksander Promiński – prezes
Michał Sawczyk – wiceprezes
Łukasz Bąk – sekretarz
Zuzanna Jańczuk – skarbnik
Maciej Żuk – członek zarządu ds. PR

Członkowie:
Aneta Andruszkiewicz
Emilia Borucka
Maciej Bagiński
Dorota Grzelak
Jan Grzelak
Katarzyna Grześkiewicz
Grzegorz Kołodziej
Kamila Kowalik
Aneta Leniart
Bartosz Matysiak
Paulina Mews
Marlena Paczóska
Sylwia Polakiewicz
Paulina Rybak
Katarzyna Sobczak
Anna Szmurło
Piotr Szustakiewicz
Sylwia Wojtczuk
Jarosław Wróbel